Rutine for gjennomføring av fysiske speidermøte i patruljer.

Hensikt med rutinen: Sikre at speidere kan møtes trygt med minimum av risiko for smittespredning.

Ingen skal delta på møter dersom du er/har:

 • i løpet av de siste 14 dagene vært i utlandet
 • har vært i nærkontakt med personer som er bekreftet smittet med Corona
 • fått påvist COVID-Corona virus?
 • i hjemmekarantene eller hjemmeisolasjon.
 • har feber
 • har hoste eller andre tegn på forkjølelse/luftveisinfeksjon
 • er tungpustet

DERSOM EN SPEIDER VISER TEGN TIL FEBER, HOSTE ELLER ANDRE TEGN PÅ FORKJØLELSE/LUSTVEISINFEKSJON ELLER ER TUNGPUSTET – SKAL SPEIDEREN ISOLERES FRA SE ANDRE, OG FORESATTE MÅ KONTAKTES FOR Å HENTE DEN SOM HAR NEVNTE TEGN.

Sjekkliste:

 • Under gjennomføring av speideraktiviteter er det viktig å føre deltakerlister, slik at eventuell smittespredning blir sporbar.
 • Følg generelle håndhygieneregler for å unngå smitte: hold avstand når det er praktisk mulig, respekter begrensningene i antall personer som er samlet og oppretthold / legg til rette for god hånd- og hostehygiene.
 • Bruk håndsprit før, under og etter aktiviteten. (finnes i Lavvo)
 • Legg opp til mest mulig uteaktiviteter som ikke krever fysisk kontakt. Unngå aktiviteter som innebærer mye og tett fysisk kontakt, eksempelvis klemming, kontaktleker som “knutemor” og deling av utstyr.
 • Det er anbefalt om speiderne kan holde minst én meter avstand til hverandre i forbindelse med aktivitetene. Den generelle anbefalingen om minst én meter avstand gjelder fortsatt i pauser og før/etter aktivitet.
 • Det er viktig at all aktivitet planlegges nøye for å unngå, så langt det er praktisk mulig, å dele utstyr. Be for eksempel speiderne om å ta med aktivitetsutstyr som det er naturlig at de har hjemme, som speiderkniv, skrivesaker, knutetau etc. Rengjør eventuelt ikke-personlig utstyr som brukes av flere, som bøtte, øks, sag osv., med håndsprit
 • Husk å trygge foreldrene gjennom god dialog og ved tydelig å informere om hvilke tiltak dere har for smittevern. Vær også oppmerksom på at unge og voksne som har vært sammen med venner og i andre situasjoner der det ikke har vært en meters avstand, bør holde to meters avstand til folk i risikogruppen. Dette kan få konsekvenser for enkelte av medlemmene deres.

Versjon 2 datert 20.01.21.