Bevere 1.–2.klasse

På speidermøtene er det lek, opplevelser, fellesskap og vennskap som gjelder. Du lærer nye ferdigheter først og fremst gjennom morsomme aktiviteter og oppgaver. Noen ganger er dere kanskje ute i skogen og tenner bål sammen, synger eller hører på eventyr. Du får også ta speidermerkene for beverspeidere!

Det er alltid kompetente, trygge, voksne speiderledere sammen med beverspeiderne. Gjennom opplevelse av fellesskapet i beverkolonien starter den enkeltes utvikling av ansvarsfølelse og selvstendighet.

Vi har alle våre møter ute, og de fleste ved vår lavvo i nærheten av Røed gård på Jeløy (se kart under). Møtene er på onsdager fra kl. 18.00 til kl. 19.30.  De fleste møter foregår på området vårt på Røed gård på Jeløy. Ved fremmøte andre steder vil det bli gitt beskjed uken i forveien.

Vi som er ledere i beverkolonien:

Har du spørsmål, ikke nøl med å ta kontakt