Troppen 6.-10. klasse

Du er del av en patrulje som består av ca. 5–8 speidere. Sammen planlegger dere egne aktiviteter og turer. Dere finner ut hva dere er interessert i og vil lære mer om. Det kan for eksempel være klatring, orientering, lage byggverk med stokker og tau, lage film eller tenne bål uten fyrstikker.  Du får mulighet til å dra på overnattingstur helt uten voksne og være ute hele året.

Aktivitetene for speidere fra 6. klasse og oppover foregår både i patruljen og i hele troppen. Speiderne veksler mellom å løse oppgaver og ha det gøy sammen med jevnaldrende, uten eldre ledere til stede, og å gjøre ting sammen med flere og med god veiledning fra en eller flere speiderledere. Med økende alder og erfaring, får speiderne passe store utfordringer de kan løse og lære mer av. Slik vokser selvtilliten og tryggheten på egne evner, samtidig som evnen til å samarbeide med andre og ta ansvar for seg selv og andre utvikles.

De eldste speiderne i troppen får ofte ekstra ansvar og muligheter til å utvikle seg gjennom å være patruljeførere og assistenter. De leder patruljen, som sammen planlegger og gjennomfører aktiviteter og turer.

Det er patruljemøter 1 gang i uken som forberedes og ledes av patruljefører og assistent. De forskjellige patruljene har møtet på ulike ukedager, slik at vi stort sett alltid finner et tidspunkt som passer for deg. Vi har troppsmøter en gang i måneden torsdager fra 18-1930 i måneden. Troppsmøtene ledes av de voksne speiderlederne.

Ukentlige møter

Vi har patruljemøter hver uke, og troppsmøte 1 gang i måneden

Turer

Vi drar på patrulje- eller troppsturer 1 gang i måneden

Leir

Vi drar på leir i Norge eller utlandet hver sommer

«Speiding gir minner for livet»

Vi som er ledere i troppen:

Har du spørsmål, ikke nøl med å ta kontakt